7.8.2017.

OD 1. RUJNA 2017. NOVI SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA

Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (Nar. nov. br. 73/17.) stupa na snagu dana 1. rujna 2017.

Navedenim pravilnikom promijenjen je obvezni sadržaj evidencija o radnicima, promijenjena je obveza evidentiranja korištenje dnevnog i tjednog odmora za određene kategorije radnika ovisno o rasporedu radnog vremena, te je uvedena obveza inozemnih poslodavaca za vođenje evidencije o upućenim radnicima, na rad u drugu državu, a nastale su i izmjene kod evidencije za izdvojeno mjesto rada.

Natrag na novosti