3.8.2017.

U ZAKONU O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA NOVA OGRANIČENJA OD OVRHE NA ISPLATE PLAĆE

U izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 73/17) koji je stupio na snagu 3.8.2017., jedno od najčešćih pitanja u vezi njegove primjene jest: na koje isplate plaće se primjenjuju nova ograničenja od ovrhe?

Odgovor na to pitanje daje nam čl. 44. st. 2. novog OZ-a. Sukladno toj odredbi, članak 21. OZ-a primjenjuje se na postupke u tijeku bez obzira na to kada su pokrenuti i po kojem zakonu bi se trebali dovršiti. Slijedom navedenog, nova pravila se primjenjuju na sve isplate plaće koje se isplaćuju od 3.8.2017. pa tako i na isplate plaće za srpanj ako se isplaćuju nakon tog datuma.

Podsjetimo se, člankom 21. OZ-a izmijenjen je status ovršenika koji prima plaću koja je manja od prosječne neto plaće u RH (5.664,00 kn za provedbu ovrhe u 2017.). Dakle, ako se ovrha provodi na plaći ovršenika koja je manja od 5.664 kn, od ovrhe je izuzet iznos od 3/4 plaće ovršenika, ali ne više od 2/3 prosječne neto plaće u RH. Na primjeru u kojem radnik ima neto plaću od 4.000 kn, od ovrhe je izuzeto 3.000 kn, umjesto dosadašnjih 2.666,67 kn.

S druge strane, na primjeru u kojem radnik ima neto plaću 5.500 kn izuzet je iznos od 3.776 kn, a ne 4.125 kn koliko iznose 3/4 od 5.500 kn. Ovi izuzeti iznosi isplaćuju se radniku (na redovan račun ako nije otvoren zaštićeni račun, odnosno na zaštićeni račun ako se provodi ovrha na novčanim sredstvima), a sve više od toga, isplaćuje se u korist ovrhovoditelja.

U slučaju ovrhe na plaći ovršenika koja je manja od 5.664 kn, a radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta, od ovrhe je izuzet iznos od 1/4 neto plaće ovršenika, umjesto dosadašnjih 1/2. Na primjeru radnika od 4.000 kn izuzet je iznos od 1.000 kn umjesto dosadašnjih 2.000 kn.

Za ovršenike čija je neto plaća jednaka ili veća od 5.664 kn, nije došlo do nikakve promjene, te se ovrha provodi kao i do stupanja novog OZ-a na snagu..

Natrag na novosti