17.7.2017.

RAD U INOZEMSTVU - KAKO GRAĐANIN HRVATSKE KOJI SE ZAPOSLI U INOZEMSTVU MOŽE IZBJEĆI DOOPOREZIVANJE U HRVATSKOJ?

Pri izračunavanju porezne obveze prema hrvatskim propisima, hrvatska porezna vlast će porez plaćen u inozemstvu priznati kao podmirenu porezu obvezu, tj. uključit će ga u izračun iznosa koji porezni rezident treba platiti hrvatskoj državi, ali samo do visine poreza izračunane na taj dohodak prema hrvatskim poreznim propisima.

Na primjer, ako je rezident Hrvatske u Sloveniji ili u Irskoj u protekloj godini ostvario zaradu od 25.000 eura i na taj je dohodak u odnosnoj državi platio 3000 eura poreza, Hrvatska će pri izračunavanju njegove porezne obveze u Hrvatskoj to uzeti u obzir. Ako na isti dohodak prema hrvatskim propisima porezna obveza iznosi 4000 eura, hrvatski rezident obvezan je u Hrvatskoj doplatiti još 1000 eura poreza na dohodak.

S obzirom na to da građani Hrvatske u pravilu u potrazi za privremenim ili stalnim zaposlenjem odlaze u države u kojima je standard znatno viši, zarade veće, a porezne obveze i porezne tarife prilagođene tim zaradama, pretvaranje inozemnih zarada u domaću valutu (provodi se prema srednjem tečaju HNB-a na dan ostvarivanja primitka odnosno ako to nije moguće utvrditi, tada na zadnji dan porezne godine) u pravilu rezultira ulaskom poreznog obveznika u najviši porezni razred tarife hrvatskog poreznog propisa.

Na primjer, građanin koji je u Irskoj ili u Finskoj prema svojoj zaradi u nižoj platnoj kategoriji i porez u tim državama plaća prema najnižim stopama propisanima njihovim poreznim sustavima, kad taj iznos dohotka pretvori u kune, vjerojatno u Hrvatskoj ulazi u najviši porezni razred. U državi u kojoj je ostvario dohodak možda je platio porez prema stopi od osam ili 10 posto, a u Hrvatskoj s takvom zaradom preračunanom u kune ulazi u poreznu skalu prema kojoj će mu se dio zarade oporezivati najvišom poreznom stopom od 40 posto. To je bio i jedan od razloga kojim se argumentirala nužnost izmjene tarife poreza na dohodak u Hrvatskoj, što je djelomično i ostvareno u propisima koji se primjenjuju od 1. siječnja 2017. godine.

Kako građanin Hrvatske koji se zaposli u inozemstvu može izbjeći dooporezivanje u Hrvatskoj? Samo ako hrvatskoj poreznoj vlasti dokaže da više nije hrvatski porezni rezident, tada Hrvatska više nema pravo oporezivati njegov ukupni svjetski dohodak. Građanin bi trebao u nadležnom uredu Porezne uprave prijaviti izlazak iz hrvatske rezidentnosti, pa ako hrvatsko porezno tijelo ocijeni da više nije njezin porezni rezident, to će mu biti odobreno.

Natrag na novosti