4.5.2017.

AKTUALNO GRAĐANI-IZNAJMLJIVAČI

Građani-iznajmljivači kod pružanja usluga smještaja u sobama, apartmanima te kućama za odmor najčešće nisu obveznici PDV-a te u tom slučaju plaćaju porez na dohodak/ paušalno oporezivanje.

Građanin-iznajmljivač koji pruža usluge u domaćinstvu te na toj osnovi plaća porez na dohodak u godišnjoj paušalnoj svoti, NE vodi poslovne knjige već Evidenciju o prometu (obrazac EP). Evidencija o prometu je evidencija o izdanim računima, a vodi se kronološki prema nadnevku izdanih računa, i to posebno za svaku kalendarsku godinu.
Građanin-iznajmljivač kao porezni obveznik dužan je u Evidenciji o prometu na kraju svakog dana evidentirati sve izdane račune, bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne. Obveza građanina-iznajmljivača je i isticanje svote boravišne pristojbe.

Obveza isticanja svote boravišne pristojbe na računu ne odnosi se na građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, a plaćaju boravišnu pristojbu u paušalnoj svoti. Osobe u domaćinstvu koje u skladu s rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga osoba u domaćinstvu iznajmljuju dvije sobe ili jedan apartman do najviše četiri postelje u općinama, naseljima i gradovima u kojima je prosječna godišnja popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju prema podatcima turističke zajednice manja od 40 dana, tada boravišnu pristojbu mogu naplatiti istodobno s naplatom pružene usluge noćenja ili mogu boravišnu pristojbu platiti u paušalnoj svoti, na što se i odnosi paušalno oporezivanje.

Iznajmljivači su obvezni: voditi popis gostiju, i u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora i omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu. Čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora..

Natrag na novosti