14.3.2017.

ROK ZA PREDAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE ZA 2016. GODINU JE 30. TRAVNJA 2017.G., A NE KAO U PROTEKLIM RAZDOBLJIMA DO 31. OŽUJKA

I dalje ostaje mogućnost istodobne predaje propisane dokumentacije za statističke i druge potrebe sa javnom objavom. Međutim, poduzetnici koji do 30. travnja predaju godišnji financijski izvještaj samo za statističke i druge potrebe i dalje mogu dostaviti godišnji financijski izvještaj i svu potrebnu dokumentaciju za potrebe javne objave do 30. lipnja 2017. godine.

Jednako tako, podsjećamo da su isplatitelji kamata obvezni dostaviti podatke o isplaćenim kamatama na štednju u 2016. godini putem aplikacije SIDEIS do 31. ožujka 2017.
Nadalje, naručitelji u javnoj nabavi obvezni su do 31. ožujka tekuće godine izraditi izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu. To se Izvješće izrađuje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Natrag na novosti