21.1.2017.

POREZNA REFORMA POREZNOG SUSTAVA - UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOBIT NA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016. GODINU

Već ste upoznati s planiranim izmjenama poreznih propisa koje bi trebale stupiti na snagu s početkom 2017. godine. U Narodnim novinama br. NN 115/2016 od 9. prosinca 2016. godine, između ostalih novosti koje se tiču poreznih propisa, objavljen i novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

U članku 9. navedenog zakona navodi se izmjena članka 28. trenutnog Zakona o porezu na dobit kojom se mijenja primjenjiva stopa poreza na dobit koja se obračunava na utvrđenu poreznu osnovicu. Ovom izmjenom uređuje se buduće plaćanje poreza na dobit na način da će se isti plaćati po stopi od 12% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 3.000.000,00 kuna, odnosno po stopi od 18% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 3.000.000,01 kn.

Budući da se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit primjenjuje u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2017. godinu i nadalje, odnosno za porezna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2017., izmjena koju navodi članak 9 imat će utjecaj na izračun tekućeg poreza u 2017. godini, ali i na izračun odgođenog poreza u 2016. godini.

Naime, Međunarodni računovodstveni standard ("MRS 12"): Porez na dobit, navodi kako je potrebno uskladiti odgođeni porez prema očekivanoj poreznoj stopi, odnosno prema poreznoj stopi čija se primjena očekuje u razdoblju realizacije odgođene porezne imovine ili obveze.

U nastavku navodimo izvadak iz navedenog standarda (čl. 47 i 48):
47. Odgođena porezna imovina i obveze mjere se uz primjenu poreznih stopa čija se primjena očekuje u razdoblju kad je imovina ostvarena ili obveza podmirena, i to na temelju poreznih stopa (i poreznih zakona) koje su bile na snazi ili stupile na snagu na kraju izvještajnog razdoblja.
48. Tekuća i odgođena porezna imovina i obveze obično se mjere primjenom poreznih stopa (i poreznih zakona) koji su na snazi. Međutim, u nekim zakonodavstvima vladina objava poreznih stopa (i poreznih zakona) može imati učinak zakonskoga akta koji stupa na snagu nekoliko mjeseci nakon te objave. U tim se slučajevima porezna imovina i obveze mjere primjenom objavljenih poreznih stopa (i poreznih zakona).....

Natrag na novosti

c