21.1.2017.

POREZNA REFORMA POREZNOG SUSTAVA - NAJVAŽNIJE PROMJENE U OPĆEM POREZNOM ZAKONU ("OPZ")

Najvažnije promjene u Općem poreznom zakonu ("OPZ") tiču se instituta porezne zastare i ispravaka poreznih prijava.
Novim odredbama o poreznoj zastari propisuje se jedinstveni rok zastare od 6 godina, odnosno zakonodavstvo više ne razlikuje apsolutnu i relativnu zastaru.
Budući da je ukinuta relativna zastara, novi OPZ predviđa rok od tri godine od početka tijeka zastare u kojem se može obavljati porezni nadzor. Međutim, u određenim slučajevima, kao što je sumnja na zlouporabu prava u porezno-dužničkom odnosu, porezni nadzor moći će se obaviti tijekom cijelog zastarnog roka.
Porezni obveznik može izvršiti ispravak poreznih prijava najkasnije u roku od tri godine od isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ispravak porezne prijave nije više ograničen na razdoblje od samo jedne godine....

Natrag na novosti