1.1.2016.

Mijenja se način utvrđivanja doprinosa kod obrtnika

Temeljem odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 143/2014) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima (Narodne novine br. 157/2014), od 1. siječnja 2016. godine mijenja se način utvrđivanja obveznih doprinosa nekim kategorijama obveznika doprinosa za osobno osiguranje. Ovim je obveznicima, zaključno za 2015. godinu, obvezu doprinosa utvrđivala Porezna uprava rješenjem dok novi način utvrđivanja obveze doprinosa od 1. siječnja 2016. godine propisuje tu obvezu samim osiguranicima.

Od 1. siječnja 2016. godine osiguranici po osnovi obavljanja:
• djelatnosti obrta te domaće radinosti i sporednog zanimanja (koeficijent 0,65)
• djelatnosti slobodnog zanimanja (koeficijent 1,1)
• ostale samostalne djelatnosti (koeficijent 0,65)
• ostale samostalne djelatnosti (koeficijent 0,65)
• radnika, novinara i predstavnika obiteljskog doma (koeficijent 0,65), i sportaši (koeficijent 1,1),

koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti temeljem poslovnih knjiga, sami su obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje prema mjesečnoj osnovici propisanoj naredbom koju donosi ministar financija, kao umnožak iznosa prosječne plaće i propisanog koeficijenta.

O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu te sastavlja izvješće, obrazac JOPPD i dostavlja ga Poreznoj upravi.

Paušalcima i nadalje doprinose rješenjem zadužuje Porezna uprava.

Natrag na novosti