1.1.2016.

Objavljena prosječna kamatna stopa na stanja kredita

Hrvatska narodna banka objavila je u Narodnim novinama broj 140 od 30. prosinca 2015. godine prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatu za referentno razdoblje od 1. svibnja 2015. do 31. listopada 2015. godine. Navedena prosječna kamatna stopa iznosi 5,05%. Zakonom o obveznim odnosima visina kamatne stope utvrđuje se uvećanjem navedene prosječne kamatne stope za 5 postotnih poena na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, a u ostalim odnosima za 3 postotna poena. Rezultat dobiven izračunom na temelju Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i Zakonom o obveznim odnosima je isti, temeljem čega zatezna kamata od 1. siječnja 2016. godine iznosi kako slijedi:

• Ugovori između trgovaca = 10,05% (ref. stopa 5,05 + 5 p.p)

• Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava = 10,05% (ref. stopa 5,05 + 5 p.p.)

• Ostali odnosi = 8,05% (ref. stopa 5,05 + 3 p.p.)

Natrag na novosti