29.2.2016.

Rok za dostavu prijave poreza na dohodak i obrasca DOH i obrasca ZPP-DOH

Porezna uprava na svojoj Internet stranici dala je obavijest o radnom vremenu za zaprimanje ZPP-DOH i DOH za 2015. u kojoj se navodi da će poreznim obveznicima koji žele dostaviti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku – Obrazac ZPP- DOH i obveznicima koji su u obvezi dostavljanja prijave poreza na dohodak – Obrazac DOH za 2015. godinu u ispostavama Porezne uprave biti omogućeno zaprimanje istih u produljenom radnom vremenu:

• 26.veljače 2016. (petak) do 17,00 sati
• 29. veljače 2016. (ponedjeljak ) do 19,00 sati.

Obrasce možete poslati i preporučenom poštom u ponedjeljak 29.2.2016. na adresu porezne uprave.

Natrag na novosti