30.4.2016.

Rok za prijavu poreza na dobit

Rok za prijavu poreza na dobit za 2015. godinu je 30. travnja 2016. godine osim za porezne obveznike kojima je Porezna uprava donijela rješenje po kojemu porezno razdoblje nije kalendarska godina.

Obrazac Prijave poreza na dobit - Obrazac PD je izmijenjen i dopunjen.
U Nar. nov., br. 137/15 od 23.12.2015. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (nadalje Pravilnik) koji je stupio na snagu 24.12.2015. godine a primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2015. godinu i nadalje.

Dakle, uvode se određene izmjene u čl. 47. st. 3. "starog" Pravilnika o porezu na dobit objavljenog u Nar. nov., br. 95/05 - 157/14, prema kojima se u Obrazac PD uvodi potpuno nova stavka IX. OBVEZA DOPRINOSA PO OSNOVI OBAVLJANJA DRUGE DJELATNOSTI koju popunjava obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti koji od te djelatnosti utvrđuje dobit iz čl. 183. st. 1. Zakona o doprinosima i ima iskazan iznos dobiti na red. br. 3. Obrasca PD.

• 60. Razdoblje obavljanja samostalne djelatnosti - upisuju se podaci o razdoblju u kojem je obveznik doprinosa obavljao samostalnu djelatnost;
• 61. Razdoblje obavljanja druge djelatnosti - upisuju se podaci o razdoblju u kojem je obveznik doprinosa samostalnu djelatnost obavljao istovremeno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili bilo kojoj drugoj osnovi obveznih osiguranja;
• 62. Broj mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti - upisuje se broj mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti koji obuhvaća svaki puni mjesec u kojemu je obveznik doprinosa obavljao samostalnu djelatnost uvećan za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja samostalne djelatnosti u posljednjem mjesecu te bez umanjenja za one mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i u kojima je korišteno pravo na privremenu nesposobnost za rad;
• 63. Broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti - upisuje se broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti koji obuhvaća svaki puni mjesec druge djelatnosti uvećan za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja druge djelatnosti u posljednjem mjesecu te bez umanjenja za one mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i u kojima je korišteno pravo na privremenu nesposobnost za rad;
• 64. Iznos dobiti od druge djelatnosti - upisuje se iznos dobiti sa red. br. 3. Obrasca PD razmjeran broju mjeseci obavljanja druge djelatnosti (red.br. 63) u odnosu na broj mjeseci obavljanja samostalne djelatnosti (red. br. 62.);
• 65. Iznos najviše osnovice za mjesece obavljanja druge djelatnosti - upisuje se dio propisane najviše godišnje osnovice za obveznika doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dobit za godinu za koju se obveza utvrđuje razmjerna broju mjeseci obavljanja druge djelatnosti (red. br. 63.);
• 66. Iznos osnovice za obračun doprinosa - upisuje se iznos utvrđene godišnje osnovice za obračun doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti (red. br. 64.) ako je jednak ili manji od iznosa najviše osnovice za mjesece obavljanja druge djelatnosti (red. br. 65.), a ako je veći upisuje se iznos najviše osnovice za mjesece obavljanje druge djelatnosti (red. br. 65.);
• 67. Iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti - upisuje se umnožak iznosa osnovice za obračun doprinosa, tj. red.br. 66. i propisane stope za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti prema čl. 13. Zakona o doprinosima;
• 66. i propisane stope za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje prema čl. 17. Zakona o doprinosima;
• 67. Iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti - upisuje se umnožak iznosa osnovice za obračun doprinosa, tj. red.br. 66. i propisane stope za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti prema čl. 13. Zakona o doprinosima;
• 68. Iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje - upisuje se umnožak iznosa osnovice za obračun doprinosa, tj. red.br. 66. i propisane stope za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje prema čl. 17. Zakona o doprinosima;
• 69. Iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje - upisuje se umnožak iznosa osnovice za obračun doprinosa, tj. red.br. 66. i propisane stope za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje prema čl. 14. Zakona o doprinosima.

Na stranicama porezne Uprave mogu se preuzeti Upute o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2015. godinu i pripadajući obrasci.

Natrag na novosti