1.1.2016.

Smanjenje stopa za plaćanje turističke članarine u 2016. godini

Zakonom o izmjenama Zakona o članarinama turističkim zajednicama (NN 110/15) izmijenjene su stope plaćanja članarine turističkim zajednicama koje stupaju na snagu od 1.1.2016. godine.

Konačni obračun turističke članarine za 2015. godinu obračunava se po starim stopama koje su vrijedile do 31.12.2015. godine, no predujmove za 2016. godinu treba umanjiti prema novim stopama, i to 15% za djelatnosti trgovine i 16% za ostale djelatnosti.

Ostale djelatnosti po skupinama:

prva – 55, 56, 79, 73.11, 93.29, 50, 52.22, 51.10, 52.23, 49.31, 49.39, 66.12, 65.12, 68, 69.2, 81.30, 82.3, 93.11, 93.1, 77.21 i 77.22
druga – 52.29, 77.11, 77.34, 77.35, 49.32, 90, 92 i 93.21
treća – 45.20, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 74.1, 74.2, 74.3, 96.02, 96.01 i 96.04

Prva skupina 0,1700 0,1564 0,1360 0,1224
Druga skupina 0,1360 0,1224 0,1020 0,0884
Treća skupina 0,1020 0,0884 0,0680 0,0544

Djelatnosti trgovine po skupinama:
prva – 47.19, 47.25, 47.26, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.73, 47.74, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.8, 47.9, 47.91, 47.99, 45.1, 45.32, 45.4 i 47.30
druga – 47.1 i 47.2
treća – 45, 45.31, 45.40, 46.2, 46.3, 46.4, 45.5, 46.7, 46.6 i 46.9


Prva skupina 0,0340 0,0326 0,0292 0,0272
Druga skupina 0,0272 0,0258 0,0238 0,0224
Treća skupina 0,0204 0,0190 0,0170 0,0156
Četvrta skupina 0,0136 0,0088 0,0068 0,0068.

Natrag na novosti