xx.xx.2016.

Elektronički potpisi, elektronički pečati i usluge povjerenja, sada važeće pod jednakim uvjetima diljem EU

Građani, poduzeća i tijela javne uprave od 1. srpnja 2016. godine moći će provoditi odgovarajuće, sigurne i potpuno pravno valjane elektroničke transakcije diljem granica EU. Uredbom (EU) br. 910/2014 (eIDAS Uredba) europska pravila koja uređuju korištenje elektroničkih potpisa, elektroničkih pečata, vremenskih žigova, elektroničke dostave te autentikacije web stranica i elektroničkih dokumenata izravno se i na jednak način od 1. srpnja 2016. primjenjuju u svih 28 država članica. Primjerice, elektronički će potpisi sada biti valjani i priznati na jednak način kao i pisani u svim državama članicama EU. Prekogranične elektroničke/digitalne transakcije ovime će konačno postati sigurnije, ali i jednostavnije za korištenje na jedinstvenom digitalnom tržištu Europe.

Elektronički pečat mogao bi biti spas hrvatskim tvrtkama koje od početka godine imaju obvezu printanja, ručnog potpisivanja i pečatiranja svih računa. Kako bi se izbjegla povećana birokracija i nepotrebni troškovi, 1. srpnja na snagu stupa Uredba EU o elektroničkoj identifikaciji.

Uredbom se svim poduzetnicima u Uniji, uključujući i Hrvatsku, omogućava da stave elektronički pečat na dokumente kao što su: ugovori, pravilnici, ponude i ulazni računi.Time bi se, između ostalog, riješio problem otvaranja novog radnog mjesta za likvidatora računa i smanjila potreba za suvišnim printanjem dokumenata. E-dokumenti na taj način postaju važeći u pravnom smislu te se elektroničkom pečatu kao dokazu u sudskim postupcima ne smije uskratiti pravni učinak samo iz razloga što je pečat u elektroničkom obliku.

Već i prije nove EU Uredbe, država je propisala formu e-računa koja je priznata u Poreznoj upravi, te od 1. ožujka ministarstvo ne smije odbijati račune takvog formata. Link na eIDAS Uredbu

Natrag na novosti