xx.xx.2016.

Jedinstveni kontni plan od 1.1.2017.

Odbor za standarde financijskog izvještavanja donio je Odluku o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana u kojoj je privitak Jedinstveni okvirni kontni plan. Ova Odluka objavljena je u Narodnim novinama br. 75/16., stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Jedinstveni okvirni kontni plan u MS Excel-u može se preuzeti kao dokument za preuzimanje. Člankom 44. st. 5. Zakona o računovodstvu (Narodne novine br. 78/15. i 134/15.), propisana je obveza Odbora za standarde financijskog izvještavanja donijeti jedinstveni okvirni kontni plan iz čl. 11. tog Zakona čija je primjena od 1. siječnja 2017.

U međuvremenu su pripremljene izmjene i dopune Zakona o računovodstvu kojima je, između ostaloga, predviđeno ukidanje propisivanja obveznog jedinstvenog okvirnog kontnog plana. Međutim, iako su ove izmjene i dopune prošle javnu raspravu, Hrvatski sabor ih nije usvojio prije svog raspuštanja.

Vlada Republike Hrvatske nakon raspuštanja Hrvatskoga sabora obavlja samo tehničke poslove, pa nije bilo moguće niti donošenje ovih izmjena.

Jedinstveni okvirni kontni plan obuhvaća razrede i skupine konta te sintetička konta koja se primjenjuju u svrhu bilježenja knjigovodstvenih promjena, uključujući i njihove numeričke i slovne oznake i izvanbilančnih računa, od kojih svi moraju biti raspoređeni u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju za pripremu financijskih izvještaja.

Kontni plan poduzetnika mora biti sastavljen tako da osigurava podatke za odvojene i konsolidirane financijske izvještaje te mora biti u skladu s propisanim okvirnim kontnim planom. Poduzetnik može, ako je to potrebno, proširiti kontni plan tijekom poslovne godine.

Ako kontni plan nije sastavljen sukladno propisanim Jedinstvenom okvirnom kontnom planu, kaznit će se za prekršaj poduzetnik, odnosno pravna i fizička osoba obveznik poreza na dobit, novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna. Za isti prekršaj, novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba poduzetnika.

Natrag na novosti