xx.xx.2016.

Predaja obrasca OPZ–STAT–1

Do 1. rujna 2016. porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost koji na dan sastavljanja izvješća imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja trebaju predati ukupno tri obrasca OPZ–STAT–1:

- prvi sa stanjem na 31. XII. 2015, za račune koji nisu naplaćeni do 31. siječnja 2016.,
- drugi sa stanjem na 31. III. 2016., za račune koji nisu naplaćeni do 30. travnja 2016. i
- treći sa stanjem na 30. VI. 2016. za račune koji nisu naplaćeni do 31. srpnja 2016.
- Sukladno Pravilniku o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Narodne novine br. 78/15.) obveznici sastavljanja propisanog statističkog izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima su samo porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost koji na dan sastavljanja izvješća imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja.

Pravilnik definira dospjelo, a nenaplaćeno potraživanje kao:
1. potraživanje temeljem dospjelog, a nenaplaćenog računa izdanog sukladno odredbama Zakona o PDV-u,
2. potraživanje temeljem dospjelog, a nenaplaćenog računa izdanog sukladno odredbama OPZ-a.

O dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima se do naplate u cijelosti ili cjelokupnog otpisa sastavljaju statistička izvješća sa stanjem na dan:
1. do 20. svibnja tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 30. travnja tekuće godine,
2. do 20. kolovoza tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. srpnja tekuće godine,
3. do 20. studenoga tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. listopada tekuće godine,
4. do 20. veljače tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. prosinca prošle godine, a koji nisu naplaćeni do 31. siječnja tekuće godine, uz uvjet da na dan sastavljanja nisu starija od 6 godina.

Statistička izvješća dostavljaju se na propisanom obrascu Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima – Obrascu OPZ-STAT-1, Poreznoj upravi elektroničkim putem, korištenjem sustava ePorezna. Preuzmite obrazac OPZ-STAT-1 u excelu i PDF-u.

Natrag na novosti