31.12.2016.

ZAKON O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Propisuje se novi način dostave podatka o poslovnim prostorima, koje su obveznici fiskalizacije dužni dostavljati, budući da prijavljene poslovne prostore u sustav fiskalizacije nije bilo moguće točno locirati te nije bilo moguće izvršiti uvid o djelatnostima po poslovnim prostorima obveznika fiskalizacije, i to, putem ePorezne, a za one obveznike fiskalizacije koji nisu korisnici ePorezne, temeljem poreznih propisa propisuje se obveza dostavljanja podataka putem obrasca za dostavu podataka o poslovnim prostorima u nadležnu ispostavu što će se detaljnije propisati pravilnikom.

Uz podatke o poslovnom prostoru potrebno je dostaviti i:
- vrstu djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru (NKD 2007)
- datum prestanka primjene važenja podataka koji se dostavljaju
- status poslovnog prostora.
- Propisuje se i obveza korištenja programskog rješenja koje jamči dostavu podataka Poreznoj upravi, odnosno, kažnjavati će se korištenje programskih rješenja koja omogućavaju izdavanje nefiskaliziranih računa.
Više na linku.

Natrag na novosti