31.12.2016.

NOVOSTI OD 1.1.2017. GODINE OBVEZA PLAĆANJA DOPRINOSA NA SVE OBLIKE DRUGOG DOHOTKA

U Narodnim novinama br. 115 od 9.12.2016. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koji stupa na snagu 1. siječnja 2017.

Od propisanih novina ističemo obvezu plaćanja doprinosa na sve oblike drugog dohotka, što znači ne samo na ugovor o djelu već i na autorske i umjetničke naknade s tim da će se ta obveza odnositi i na umirovljenike.
Pritom su stope doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje smanjene na 10% odnosno 7,5%.
Više na linku.

Natrag na novosti