31.12.2016.

GODIŠNJE POREZNE STOPE OD 1.1.2017. GODINE

Novim Zakonom o porezu na dohodak uvedene su samo dvije stope poreza na dohodak – 24% i 36%, dok se porezna stopa od 12% ukida.
Ujedno dolazi i do promjena u poreznim osnovicama te se predlaže obračun poreza po stopi od 24% na poreznu osnovicu do 17.500,00 kn, a po stopi od 36% na iznos iznad 17.500,00 kn.
Usporedni prikaz važećih i predloženih novih stopa i osnovica prikazan je u tablici ispod. Godišnji porez na dohodak plaćao bi se po stopi od 24% na poreznu osnovicu do visine 210.000,00 kn te po stopi od 36% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 210.000,00 kn. Godišnja porezna osnovica za primjenu stope od 24% uvećavala bi se i za ostvareni iznos drugog dohotka uz uvjet da iznos drugog dohotka ne prelazi peterostruki iznos osnovice osobnog odbitka na godišnjoj razini, odnosno iznos od 12.500,00 kn.Godišnju osnovicu poreza na dohodak činio bi ukupan iznos dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka koji se ne smatra konačnim, umanjeno za iznos osobnog odbitka i propisana umanjenja kod samostalne djelatnosti.
Drugim dohotkom koji se ne smatra konačnim, smatraju se svi oblici drugog dohotka osim drugog dohotka po osnovi povrata doprinosa i drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena.

VAŽNO!!!! Konačnim dohotkom smatrao bi se dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala i dohodak od osiguranja, dohodak koji se utvrđuje u paušalnom iznosu te drugi dohodak koji se smatra konačnim. Za dohodak koji se smatra konačnim ne može se podnijeti porezna prijava niti se provodi poseban postupak, što znači da se po osnovu tako ostvarenog dohotka neće moći iskoristiti ev. neiskorišteni dio osobnog odbitka.

Natrag na novosti