31.12.2016.

OSOBNI ODBITAK ILI NEOPOREZIVI DIO DOHOTKA OD 1.1.2017. GODINE

Osnovni osobni odbitak od 1.1.2017. godine iznosi 3.800,00 kn za svaki mjesec poreznog razdoblja. Pritom, novi iznos osnovnog osobnog odbitka jednak je za sve porezne obveznike, neovisno o tome radi li se o radniku, umirovljeniku, osobi koja prebiva na potpomognutim područjima ili drugoj osobi.
Novi iznos osnovnog osobnog odbitka utvrđen je primjenom koeficijenta 1,5 na iznos od 2.500,00 kn (zaokruženo na stoticu), odnosno na iznos „osnovice osobnog odbitka“, što je novi institut u porezu na dohodak. Od osnovice osobnog odbitka, primjenom propisanih faktora izračunavaju se i iznosi uvećanja osnovnog osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i djecu te za invalidnost/tjelesno oštećenje. Iako je osnovica za izračun nešto manja, novi faktori propisani su u većim vrijednostima, te su i iznosi uvećanja osobnog odbitka veći u odnosu za trenutne iznose.
Usporedni pregled važećih i očekivanih iznosa uvećanja osobnih odbitaka, prikazan je u tablici 1. u nastavku.


Više na linku.

Natrag na novosti