31.12.2016.

POREZNE STOPE PDV-A

Od 1.1.2017. godine PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na isporuke sljedećih dobara i usluga: -usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma -novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, otisnute na papiru koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju -jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla-dječje sjedalice za automobile te dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu -isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži, u smislu javne vodoopskrbe i javne odvodnje prema posebnom propisu -ulaznice za koncerte -isporuku električne energije do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, uključujući naknade vezane uz tu isporuku -javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu urne i lijesove -sadnice i sjemenje -gnojiva i pesticide te druge agrokemijske proizvode -stočnu hranu.

Od 1.1.2017. godine povećana je stopa PDV-a sa 13% na 25% za usluge u ugostiteljstvu (usluge pripremanje hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima, kao i pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pica i napitaka, vina i piva u tim objektima) I isporuke bijelog ŠEĆERA od trske i šećerne repe koji se na tržište stavlja u kristalnom obliku;

Od 1.1.2017. godine povećanje stope sa 5% na 13% za kino ulaznice;

NOVOST: od 1. siječnja 2017. godine porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a na vlastiti zahtjev ne moraju biti upisani u registar obveznika PDV-a sljedećih pet kalendarskih godina nego samo tri godine

U NAJAVI: PRIMJENA OD 01. SIJEČNJA 2018. GODINE - POVEĆANJE PRAGA ZA UPIS U REGISTAR OBVEZNIKA PDV-A –prag za upis u registar obveznika PDV-a povećava se od 01. siječnja 2018. godine s 230.000,00 kuna na 300.000,00 kuna kako bi se pojednostavio postupak poreznim obveznicima s manjim obujmom prometa.
Više na linku.

Natrag na novosti