31.12.2016.

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

Troškovi ugošćavanja poslovnih partnera do sada su bili porezno priznati trošak u visini 30%.
Od 1.1.2017.g. taj postotak bit će 50%. .

Natrag na novosti