1.9.2015.

Predstečaj

Predstečaj prema novom Stečajnom zakonu (Narodne novine br. 71/15)

Donesen je kao odgovor države na:
• nelikvidnost
• insolventnost
• veliki broj poduzetnika “u blokadi” (ovršni postupci)
• veliki iznos nenaplaćenih potraživanja (u ovršnim postupcima)
• sporost sudskih postupaka (uključujući ovršne i stečajne)
Stečajni zakon (Narodne novine br. 71/15, stupa na snagu 1.9.2015.)

Novine koje Zakon donosi su:
• Prihvaćanje insolventnosti kao čestog slučaja u praksi
• Manji troškovi stečajnog i predstečajnog postupka
• Skraćivanje njihovog trajanja
• Nova regulacija odgovornosti stečajnih upravitelja
• Predstečaj kao preventiva stečaja i omogućavanje nastavka dužnikovog poslovanja
• Učinkovita dostava putem e-oglasne ploče
• Jednostavnija procedura i jasnije razgraničenje nadležnosti

Oba zakona nastavljaju istovremeno biti na snazi, jedino će stupanjem Stečajnog zakona (Narodne novine br. 71/15) na snagu 1.9.2015. prestati važiti dijelovi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.
Postupak predstečajne nagodbe od 1.9.2015. u cijelosti je reguliran odredbama čl. 1. do 74. NSZ (Novog Stečajnog zakona, Narodne novine br. 71/15).

ŠTO REGULIRA ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI NAKON STUPANJA NA SNAGU NOVOG STEČAJNOG ZAKONA
1. Financijsko poslovanje poduzetnika
2. Rokove ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza
3. financijski nadzor trgovačkih društava i pravnih osoba s javnim ovlastima ali ne više i postupak predstečajne nagodbe, koji je od 1.9.2015. u cijelosti reguliran novim Stečajnim zakonom.

Natrag na novosti