1.1.2015.

Porez na promet nekretninama

Porezni položaj prometa nekretnina i novosti od 1. siječnja 2015.

Od 1. siječnja 2015. promet zemljišta bit će oslobođen PDV-a, osim građevinskog zemljišta koje će biti oporezivo PDV-om po stopi od 25%.

Od 1. siječnja 2015. isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se nalaze također će biti oslobođena PDV-a, ali samo ako je od datuma prvog nastanjenja odnosno uporabe prošlo dvije godine. Međutim, građevine (objekti pričvršćeni na zemlji ili učvršćeni u zemlji) koje nisu nastanjene – u uporabi ("nove"), njezini dijelovi i zemljište, odnosno nekretnine prije prvog nastanjenja ili nekretnine kod kojih od datuma prvog nastanjenja – uporabe do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine, bit će oporezive PDV-om po stopi od 25%.
Stopu PDV-a treba primijeniti na građevinski dio nekretnine i na zemljište na kojem se građevinski dio nalazi.

Natrag na novosti