1.1.2015.

Zakon o porezu na dobit (izmjene i dopune)

Dopune i izmjene stupaju na snagu 1.1.2015.

- povećava se prag primitaka za prelazak fizičkih osoba koje ostvaruju dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti na sustav plaćanja poreza na dobit sa 2.000,000,00 kuna na 3.000.000,00 kuna uz ispunjavanje dva od tri kriterija: u prethodnom poreznom razdoblju su ostvarile dohodak veći od 400.000,00 kuna, imaju dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna, u prethodnom poreznom razdoblju prosječno su zapošljavali više od 15 radnika, te sa obvezom ostanka u sustavu poreza na dobit slijedeće tri godine;

- propisana je obveza upisa u registar poreznih obveznika onim pravnim osobama kojima je Zakonom propisano da nisu porezni obveznici ako obavljaju određenu gospodarsku djelatnost čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu;

- definiraju se prihodi od dividendi i udjela u dobiti za koje je dopušteno umanjiti poreznu osnovicu a posebno kada su ostvareni iz držaca članica EU;

- umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit uvjetuje se, uz povećanja temeljnog kapitala, investiranjem u dugotrajnu imovinu po tržišnim uvijetima i zadržavanjem broja radnika najmanje dvije godine te nekorištenjem porezne olakšice temeljem Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, s primjenom za 2015. godinu;

- u porezno priznate rashode po osnovi vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine može se uključiti samo do iznos koji bi bio utvrđen primjenom propisanih osnovnih godišnjih amortizacijskih stopa;

- porezno priznatim rashodom smatra se i iznos razlike ostvarenih bespovratnih novčanih sredstava u provedbi trajne obustave ribolovne aktivnosti uz uništenje plovila i neamortiziranog troška nabave uništenog plovila.

Natrag na novosti