1.1.2016.

VAŽNO ZA SVE IZNAJMLJIVAČE - Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada

  • Od 1.1.2016. godine svi privatni iznajmljivači čiji apartmani i sobe imaju površinu veću od 50 četvornih metara, bili oni fizičke osobe, obrti ili tvrtke koje se bave najmom soba i apartmana, imati će obvezu posjedovanja energetskih certifikata.
  • Prema Zakonu o gradnji pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine.
  • Energetski certifikat izdaje ovlašteni energetski certifikator i rok važenja energetskog certifikata je 10 godina.
  • Napominjemo da su odredbom članka 171. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13) propisane novčane kazne u iznosu od 5 000,00 do 10 000,00 kn za prekršaj fizičke osobe, odnosno u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kn za prekršaj pravne osobe kao vlasnika zgrade, ako ne pribavi energetski certifikat zgrade ili njezinog posebnog dijela prije prodaje, iznajmljivanja,davanja u zakup ili davanja na leasing. Nadzor nad provedbom Zakona u tom dijelu provodi inspekcija nadležna za trgovinu.
  • Službeni članak možete pročitati na službenim stranicama Narodnih novina, a više informacija o temi saznajte na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Natrag na novosti