1.9.2019.

NEKOLIKO VAŽNIH NAPOMENA ZA OBRAČUN SLUŽBENOG PUTOVANJA IZ HRVATSKE U DRUGU STRANU DRŽAVU ILI VIŠE NJIH

Od 2018., prema izmijenjenom Pravilniku o porezu na dohodak, uvedena su pravila za određivanja broja tuzemnih i inozemnih dnevnica za službena putovanja iz Hrvatske u drugu državu. Kompletan tekst
10.6.2019.

OD 1. LIPNJA 2019. GODINE PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA POSTAJE OBVEZNA ZA SVE POSLODAVCE KOJI ZAPOŠLJAVAJU RADNIKE U DJELATNOSTI UGOSTITELJSTVA

Ministar rada i mirovinskog sustava donio je odluku o proširenju primjene Dodatka I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, slijedom koje za sve obrtnike i druge poslodavce obveza obračuna viših osnovnih plaća započinje od 1. lipnja 2019. godine. Kompletan tekst
22.3.2019.

ŠTO JE POTREBNO ZA USPJEŠAN ZAVRŠNI RAČUN ZA 2018. GODINU

Sve o najučinkovitijim načinima za uspješan završni račun u vašoj tvrtki možete pogledati ovdje
7.1.2019.

Evidencija o radnom vremenu radnika za 2019. godinu.

Obrazac evidencije o radnom vremenu radnika (šihtericu) za 2019. godinu u pdf formatu možete preuzeti ovdje.
Za dostavu obrazaca u nekom drugom formatu molimo pošaljite upit na bilicknjigovodstvo@gmail.com.
7.1.2019.

PAUŠALNO OPOREZIVANJE SAMOSTALNE DJELATNOSTI I IZVJEŠĆE NA OBRASCU PO-SD – ROK DO 15. SIJEČNJA 2019. GODINE

Paušalisti- najkasnije do 15. siječnja 2019. godine podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac PO-SD za 2018. godinu. Godišnja obveza poreza utvrđuje se prema ostvarenom prometu iskazanom na obrascu PO-SD...

Kompletan tekst

7.1.2019.

POREZNA IZVJEŠĆA O ISPLAĆENIM PLAĆAMA − IP I DRUGOM DOHOTKU U 2018. GODINI

Podatke o isplaćenim plaćama i drugim primitcima Porezna uprava zaprima putem obrasca JOPPD te poslodavci nisu više obvezni dostavljati Poreznoj upravi evidenciju o isplaćenim plaćama i plaćenom porezu na dohodak iz plaća na obrascu IP, ali su obvezni taj obrazac davati radnicima najkasnije do 31. siječnja 2019. godine za sve isplaćene plaće u 2018. godini...

Kompletan tekst

7.1.2019.

SASTAVLJANJE OBRAZACA DOH-Z I DOH ZA 2018. GODINU ZA SAMOSTALNE OBRTNIČKE DJELATNOSTI

Godišnju poreznu prijavu za 2018. godinu predaje se na obrascu DOH, odnosno DOH-Z, i to za samostalne obrtničke djelatnosti koje utvrđuju dohodak na temelju evidentiranih primitaka i izdataka u obrascu KPI...

Kompletan tekst

7.1.2019.

NEOPOREZIVE ISPLATE - POSLODAVCI

Poslodavci mogu radnicima neoporezivo isplatiti slijedeće prigodne nagrade...

Kompletan tekst

7.1.2019.

ISPLATA PRIGODNIH NAGRADA OBRTNICIMA

Obrtnicima i drugim osobama koje su obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, u poslovne izdatke priznaju se (čl. 35. st. 1. t. 6. Pravilnika o porezu na dohodak)...

Kompletan tekst

Dopunski rad kod drugog poslodavca

Radnik koji u punom radnom vremenu radi kod jednog poslodavca može, sukladno Zakonu o radu, sklopiti ugovor o radu i s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do 8 sati tjedno, odnosno do 180 sati godišnje. Pritom, radnik može sklopiti ugovor s drugim poslodavcem za dopunski rad samo uz uvjet da ima pisanu suglasnost prvog poslodavca. Isto vrijedi i za radnike koji puni fond sati radnog vremena (40 sati tjedno) ostvaruju kod više poslodavaca, u kom slučaju je potrebno imati suglasnost svih poslodavaca s kojima radnik ima ugovor na nepuno radno vrijeme.

Kompletan tekst