1.9.2019.

NEKOLIKO VAŽNIH NAPOMENA ZA OBRAČUN SLUŽBENOG PUTOVANJA IZ HRVATSKE U DRUGU STRANU DRŽAVU ILI VIŠE NJIH

- Od 2018., prema izmijenjenom Pravilniku o porezu na dohodak, uvedena su pravila za određivanja broja tuzemnih i inozemnih dnevnica za službena putovanja iz Hrvatske u drugu državu.

- Službeno putovanje iz Hrvatske u drugu stranu državu ili više njih podrazumijeva da je dio vremena proveden na putu do hrvatske granice i od nje, a dio vremena u inozemstvu, pa se ovisno o ukupnom trajanju putovanja određuje koliko se inozemnih odnosno tuzemnih dnevnica može neoporezivo isplatiti radniku ili drugoj osobi kojoj je prema poreznim pravilima dopušteno isplaćivati neoporezive dnevnice.

- Za određivanje broja dnevnica važno je izračunati trajanje putovanja. Za svaka 24 sata provedena na službenom putovanju može se isplatiti jedna dnevnica, za ostatak vremena dulji od dvanaest sati također jedna dnevnica, a za ostatak vremena dulji od osam sati pola dnevnice.

- Za jednodnevna putovanja koja traju više od dvanaest sati može se isplatiti jedna dnevnica, a za ona koja traju dulje od osam sati pola dnevnice. Ta se vremenska pravila jednako primjenjuju pri određivanju broja tuzemnih i inozemnih neoporezivih dnevnica, no visina tuzemne i visina inozemnih dnevnica znatno se razlikuju.

- Puna tuzemna dnevnica iznosi 200 kuna, a inozemne dnevnice određene su posebnom Odlukom o visini dnevnica za službena putovanja u inozemstvu, i to u pojedinačnim iznosima za 98 država, u eurima ili američkim dolarima, u rasponu od 30 do 80 eura odnosno od 35 do 95 dolara. Za države koje nisu na popisu primjenjuje se dnevnica od 35 dolara. Stoga ni isplatitelju ni osobi upućenoj na službeni put nije nevažno koliko se od ukupnog broja dnevnica na koje ima pravo isplaćuju kao tuzemne, a koliko kao inozemne za pojedinu državu.

- Pravila po kojima se određuje propisan iznos dnevnica su čl. 7. st. 20. Pravilnika o porezu na dohodak.

- Važna napomena: kada se na službenom putu u inozemstvu određuje koliko je inozemnih dnevnica i za koju državu, ostatak do ukupnog broja dnevnica isplaćuje se kao tuzemna dnevnica. Za pravilno određivanje sati provedenih u inozemstvu nužno je raspolagati podatkom o točnom vremenu prelaska granice za putovanja kopnenim prijevozom (vlak, autobus, automobil) u odlasku i na povratku.

- Za putovanja zrakoplovom sati provedeni u inozemstvu računaju se dva sata prije termina predviđenoga polijetanja aviona iz zadnje zračne luke u Hrvatskoj do slijetanja aviona u prvu zračnu luku u Hrvatskoj.

- Za putovanje brodom inozemni sati određuju se od vremena napuštanja zadnje luke u Hrvatskoj prema previđenome plovidbenom redu do povratka u prvu luku u Hrvatskoj. Inozemne dnevnice određuju se za državu koja je cilj putovanja iako se do te države prolazi kroz teritorij drugih država. Samo ako se u državi kroz koju je proputovala osoba zadržala dulje od dvanaest sati, određuje se dnevnica za tu državu.

- Ako je na službenom putovanju bila osigurana prehrana na teret poslodavca, bilo da je plaćena u cijeni punog pansiona ili polupansiona, u cijeni kotizacije za stručni skup ili kao trošak reprezentacije koju snosi poslodavac, za te se dane dnevnica umanjuje za 60 ili 30 posto, ovisno o tome jesu li na teret poslodavca bili osigurani ručak i večera ili samo ručak ili večera.

- Ako je osobi upućenoj na službeni put netko treći osigurao prehranu, a ne poslodavac koji je osobu uputio na službeno putovanje, dopušteno je isplatiti puni iznos neoporezive dnevnice.

Natrag na aktualno