10.6.2019.

OD 1. LIPNJA 2019. GODINE PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA POSTAJE OBVEZNA ZA SVE POSLODAVCE KOJI ZAPOŠLJAVAJU RADNIKE U DJELATNOSTI UGOSTITELJSTVA

Ministar rada i mirovinskog sustava donio je odluku o proširenju primjene Dodatka I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, slijedom koje za sve obrtnike i druge poslodavce obveza obračuna viših osnovnih plaća započinje od 1. lipnja 2019. godine.

Kolektivni ugovor ugostiteljstva sklopljen je u ožujku 2018. godine te je izmijenjen u veljači ove godine i tako izmijenjen postao je obavezan za potpisnike i sve njihove članove od 1. travnja 2019. godine. Potpisnici su Sindikat turizma i usluga Hrvatske i Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije sa strane radnika te Hrvatska udruga poslodavaca u ime svojih članova poslodavaca.

Ukoliko kod poslodavca ne postoji Kolektivni ugovor, odnosno tarifni prilog, poslodavac je dužan isplaćivati osnovnu plaću za tipične poslove u djelatnosti najmanje u iznosu kako slijedi:

Link na Dodatak I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 27. ožujka 2018. godine: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_28_601.html

Natrag na aktualno