7.1.2019.

ISPLATA PRIGODNIH NAGRADA OBRTNICIMA

Obrtnicima i drugim osobama koje su obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, u poslovne izdatke priznaju se (čl. 35. st. 1. t. 6. Pravilnika o porezu na dohodak):
– izdatci za nagradu za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja obrtnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) u neoporezivom iznosu do 5.000,00 kn godišnje - isplaćuje se na redovni tekući račun
– izdatci za isplaćenu godišnju nagradu za njih osobno do svote od 2.500,00 kn godišnje i
– izdatci za darove njihovoj djeci do 15 godina života, u svoti od 600,00 kn po djetetu.

Dar u naravi za njih osobno ne priznaje se u izdatke, tj. u poslovnim se knjigama evidentira kao primitak u naravi s obzirom na to da je uvjet za neoporezivost isplata plaće radniku ili poduzetničke plaće obrtniku, obvezniku poreza na dobitak.

U poslovne primitke (najviše do 300.000,00 kn), potrebno je uključiti i primitke po osnovi državnih pomoći, poticaja i potpora primljenih za samostalnu djelatnost. Ako ostvareni primici zajedno s primicima državnih pomoći, potpora i poticaja, prelaze svotu od 300.000,00 kn smatra se da su prestali uvjeti za paušalno oporezivanja dohotka. Navedeno potvrđuje i mišljenje MF KLASA:410-01/14-01/2196; URBROJ: 513-07-21-01/14-02 od 24. rujna 2014.

U poslovne primitke (najviše do 300.000,00 kn), potrebno je uključiti i primitke po osnovi državnih pomoći, poticaja i potpora primljenih za samostalnu djelatnost. Ako ostvareni primici zajedno s primicima državnih pomoći, potpora i poticaja, prelaze svotu od 300.000,00 kn smatra se da su prestali uvjeti za paušalno oporezivanja dohotka. Navedeno potvrđuje i mišljenje MF KLASA:410-01/14-01/2196; URBROJ: 513-07-21-01/14-02 od 24. rujna 2014.

Natrag na aktualno