7.1.2019.

NEOPOREZIVE ISPLATE - POSLODAVCI

Poslodavci mogu radnicima neoporezivo isplatiti slijedeće prigodne nagrade:
- do 2.500 kuna - prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) - isplaćuje se na redovni tekući račun ili u gotovini na zahtjev radnika
- do 5.000 kuna - isplaćene nagrada za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) - isplaćuje se na redovni tekući račun radnika
- dar radniku do 600,00 kn (sa uključenim PDV-om), isključivo u naravi. Dakle, darivanje radnika prvenstveno se odnosi na nenovčano darivanje. Ukoliko bi poslodavac radniku isplatio tih 600,00 kuna, isplata bi se smatrala uvećanjem neto plaće.
- dar djetetu radnika, u novcu ili naravi, do 600,00 kn (sa uključenim PDV-om) godišnje, do 15 godina starosti djeteta (do 31.12. tekuće godine navršava 15 godina). Kupnjom dara ili izuzimanjem dara iz svoje vlastite prodavaonice ili zaliha gotovih proizvoda, uvijek prilikom davanja (isporuke) dara treba obračunati i platiti PDV.

Poslodavac može na opisani način darivati i djelatnike koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme, koji su na bolovanju, porodiljnom dopustu, roditeljskom dopustu i slično.

Navedeni troškovi kod poslodavca moraju biti potkrijepljeni dokumentacijom (odluke o isplati, računi za nabavu dara) i iskazuju se u izvještaju o isplaćenim dohocima (JOPPD).

Natrag na aktualno