7.1.2019.

POREZNA IZVJEŠĆA O ISPLAĆENIM PLAĆAMA − IP I DRUGOM DOHOTKU U 2018. GODINI

Podatke o isplaćenim plaćama i drugim primitcima Porezna uprava zaprima putem obrasca JOPPD te poslodavci nisu više obvezni dostavljati Poreznoj upravi evidenciju o isplaćenim plaćama i plaćenom porezu na dohodak iz plaća na obrascu IP, ali su obvezni taj obrazac davati radnicima najkasnije do 31. siječnja 2019. godine za sve isplaćene plaće u 2018. godini.

Jednako tako su isplatitelji koji su u 2018. godini isplaćivali primitke s osnove drugog dohotka te uime tih osoba obračunavali, obustavljali i uplaćivali doprinose, porez na dohodak i prirez, obvezni tim osobama dostaviti Potvrdu o isplaćenom primitku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu u 2018. godini.

Natrag na aktualno