7.1.2019.

Dopunski rad kod drugog poslodavca

Radnik koji u punom radnom vremenu radi kod jednog poslodavca može, sukladno Zakonu o radu, sklopiti ugovor o radu i s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do 8 sati tjedno, odnosno do 180 sati godišnje. Pritom, radnik može sklopiti ugovor s drugim poslodavcem za dopunski rad samo uz uvjet da ima pisanu suglasnost prvog poslodavca. Isto vrijedi i za radnike koji puni fond sati radnog vremena (40 sati tjedno) ostvaruju kod više poslodavaca, u kom slučaju je potrebno imati suglasnost svih poslodavaca s kojima radnik ima ugovor na nepuno radno vrijeme.

Treba napomenuti i da je prekovremeni rad za takvog radnika kod prvog poslodavca dopušten samo uz pisanu izjavu radnika na takav rad, osim u slučajevima više sile.

Dopunski rad obavlja se također temeljem ugovora o radu (u pravilu na određeno vrijeme) koji mora imati sve propisane obvezne elemente. Za radnika na dopunskom radu potrebno je uspostaviti i prijavu na mirovinsko osiguranje (s odgovarajućom šifrom), a time i na zdravstveno osiguranje. Visina plaće za dopunski rad odrediti će se ugovorom o radu ili nekim od drugih akata kojima je moguće urediti plaću kod poslodavca. Pritom, i tu je potrebno voditi računa o propisanoj minimalnoj plaći. Odnosno, plaća i za takav rad ne bi se mogla ugovoriti u iznosu manjem od razmjernog iznosa minimalne plaće za ugovoreno radno vrijeme.

Isplata plaće za dopunski rad ima isti tretman kao i plaća za redovan rad, stoga se pri isplati obračunavaju i plaćaju i porez na dohodak prema propisanim stopama i svi doprinosi za obvezna osiguranja. Specifičnost kod obračuna plaće za takav rad je samo u tome što se ne može koristiti osobni odbitak radnika, budući poslodavac kod kojeg radnik radi u dopunskom radu, u pravilu, nije u posjedu radnikove porezne kartice (obrazac PK).

Specifičnosti nema ni pri iskazivanju isplate plaće za dopunski rad u JOPPD obrascu, te se koriste iste šifre i oznake kao i za ostale radnike u radnom odnosu. Jedino kod iskazivanja radnog vremena u polju 9 na str. B obrasca treba upisati oznaku 2 (nepuno radno vrijeme), kao i kod ostalih radnika prijavljenih na nepuno radno vrijeme.

U JOPPD-u plaća za radnika na dopunskom radu iskazuje se s istim šiframa kao i plaća za ostale radnike.

Radnik koji ostvaruje plaću kod dva (ili više) poslodavca istovremeno treba znati da će zbog toga, u pravilu, na godišnjoj razini biti uplaćeno manje poreza i prireza iz plaćate će imati obvezu dodatnog plaćanja poreza i prireza. Naime, pri obračunu plaće svaki od poslodavaca će porez obračunavati počevši od najniže porezne stope od 12%, uslijed čega će, na godišnjoj razini, u pravilu, dio plaće potpasti pod oporezivanje višom poreznom stopom od 25% ili čak 40%, ovisno o ostvarenoj ukupnoj godišnjoj plaći.

Od 2015. primjenjuje se posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak čijom primjenom obračun godišnjeg poreza za porezne obveznike (osim posebno izuzetih) obavlja Porezna uprava, tako da i osobe koje dopunski rade kod drugog poslodavca iz tog razloga nisu više u obvezi podnošenja godišnje porezne prijave.

Natrag na aktualno